De MR en de OR

De medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt verschillende beleidsbeslissingen binnen de school. Zij heeft op belangrijke beleidsterreinen advies- en/of instemmingsrecht. De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ieder jaar stelt de MR een jaarverslag op.

Onze medezeggenschapsraad vergadert per schooljaar acht keer. Na elke vergadering lees je in het Boekdrukkertje een kort verslag.

De medezeggenschapsraad van de Rosa Boekdrukker bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen personeelsleden. De leden van de MR in 2018-2019 zijn:

Saskia (voorzitter en moeder van Jelmer en Nynke), Nadia (moeder van Demian) en Joep (vader van Tristan en Mina), Corrie (leerkracht groep 8), Myrthe (leerkracht unit 1) en Marlieke (leerkracht unit 3).

Je kunt ons met vragen altijd aanspreken op het schoolplein. Zie je ons niet dan kun je de MR ook bereiken per mail (mr@rosaboekdrukker.nl). De mailbox van de MR wordt één keer per week gelezen.

De ouderraad
De ouderraad organiseert diverse activiteiten voor de kinderen. Denk aan Sinterklaasviering, het Paasontbijt, Sint Maarten, de jaarlijkse kinderdisco en de eindejaarspicknick in het Erasmuspark.

De ouderraad beheert de ouderbijdragen waarmee deze activiteiten worden gefinancierd en is ook een klankbordgroep voor de ouders van de Rosa Boekdrukker.

De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar. Heb je ideeën voor activiteiten of interesse om deel te nemen aan de ouderraad? Stuur een mail naar or@rosaboekdrukker.nl of spreek een van ons aan op het schoolplein!