De MR en de OR

De medezeggenschapsraad
De leden van de medezeggenschapsraad (MR) denken mee met de schoolleiding over onderwerpen die de kinderen, de leerkrachten, de school en het onderwijs betreffen. Ze komen op voor de belangen van de verschillende geledingen binnen de school. De MR-leden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Zij hebben op tal van onderwerpen adviesrecht en instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad vergadert per schooljaar zes keer. De vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur de MR dan vooraf even een e-mail.


De medezeggenschapsraad van de Rosa Boekdrukker bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen personeelsleden. De verkiezingen worden gehouden zodra één of meer leden twee jaar in de medezeggenschapsraad hebben gezeten. Ouders en personeelsleden kiezen hun eigen vertegenwoordigers.

De leden van de MR zijn: Saskia (voorzitter en moeder van Jelmer en Nynke), Nadia (moeder van Demian) en Alette (moeder van Teun en Bas), Corrie (leerkracht groep 7b), Myrthe (leerkracht groep 1/2b) en Marlieke (leerkracht groep 7b en groep 8).

De MR is bereikbaar per mail (mr@rosaboekdrukker.nl). De mailbox van de MR wordt één keer per week gelezen.

De ouderraad
De ouderraad organiseert diverse activiteiten voor de kinderen. Denk aan Sinterklaasviering, het Paasontbijt, Sint Maarten, de jaarlijkse kinderdisco en de eindejaarspicknick in het Erasmuspark.

De ouderraad beheert de ouderbijdragen waarmee deze activiteiten worden gefinancierd en is ook een klankbordgroep voor de ouders van de Rosa Boekdrukker.
De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar. Heb je ideeën voor activiteiten of interesse om deel te nemen aan de ouderraad? Stuur een mail naar  or.rosaboekdrukker@gmail.com of spreek een van ons aan op het schoolplein!

De leden van de OR zijn (op de foto van links naar rechts): Tonny (vader van Teun en Bas), Ailed (moeder van Saül en Alicia), Bas (vader van Jona en Jade) en Peggy (moeder van Collin en Mylou).