School en opvang

Overblijven noemen we ook wel Tussenschoolse Opvang (TSO)

Gezonde lunch
Op alle dagen behalve woensdag kunnen kinderen overblijven. Zij nemen daarvoor zelf hun gezonde lunchpakket mee. Kinderen drinken tijdens de overblijf en het tussendoortje water of melk.

Spelen
De kleuters spelen in de overblijftijd op het plein achter school. De oudere kinderen hebben alle ruimte op het plein voor school. Deze laatste (groep 3 t/m 8) worden verdeeld in zogenoemde speelzones. De leerlingen kunnen kiezen uit buitenspelen, tekenen/kleuren, lezen en gezelschapsspelletjes spelen. Daarnaast kunnen kinderen zich inschrijven voor Tussenschoolse Activiteiten (TSA). Meer info over het aanbod vindt u hier.

Begeleiding
Per groep zijn er twee begeleiders om toezicht te houden. Zij hebben verschillende cursussen en trainingen gevolgd om dat zo goed en gezellig mogelijk  te doen. Ook zijn alle overblijfmedewerkers in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

Coördinatie
De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt gecoördineerd door Karin Abma. Zij ziet er op toe dat de TSO volgens de richtlijnen van de AWBR – de overkoepelende organisatie van school – worden uitgevoerd. Deze richtlijnen zijn op school in te zien.

Kosten
Eén overblijfmiddag kost 2 euro. Van dit bedrag ontvangen de TSO-medewerkers een vergoeding en worden overige kosten betaald. We vragen ouders altijd minimaal 20 euro vooruit te betalen op rekeningnummer NL97 RABO 0308181956 t.n.v. Stichting Kunst en Vliegwerk, onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind, de groep en ‘overblijf 16/17’.