/

Welkom bij Rosa Boekdrukker

De zeer gemengde leerlingenpopulatie, de aandacht voor talentontwikkeling en de innoverende manier van organisatie kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Vanuit een positief klimaat leren kinderen samenleven, ontwikkelen en samenwerken. De diversiteit is hierbij een grote kracht en het uitgangspunt; kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past.

 

Inschrijven


Start schooljaar 2022/2023

Wat fijn om u en de leerlingen weer te mogen begroeten op school! We hebben als team hard gewerkt om voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan. Net als ieder jaar zijn de vloeren geboend in de zomervakantie. We hebben de lokalen opnieuw ingericht. Daarbij hebben de groepen 1/2 nieuw meubilair en nieuwe keukentjes gekregen. Naast inrichten hebben de leerkrachten zich natuurlijk ook inhoudelijk voorbereid. Zo zijn er planningen gemaakt en onderlinge werkafspraken. Ook hebben de leerkrachten zich voorbereid op lessen. We hebben dit jaar, zoals reeds aangekondigd, een nieuwe rekenmethode (Getal & Ruimte) in de groepen 3 t/m 8 en een vernieuwde versie van onze methode studievaardigheden (Blits) vanaf groep 6.

Tot slot hebben we afgelopen woensdag ook een teamdag gehad. Deze dag stond in het teken van (inhoudelijke) verbinding. We hebben elkaar geïnspireerd door onze persoonlijke drijfveren voor het onderwijs te delen. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar waar we goed in zijn en wat verbeterpunten zijn. Op basis hiervan gaan we dit jaar verder met de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. We zullen u uiteraard hiervan op de hoogte houden. We kijken uit naar een mooi en leerzaam schooljaar!

Boekdrukkertjes


Start Doelab

Redactiesommen saai? Begrijpend lezen stom?

In het Doelab leer je hetzelfde maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. Kinderen leren rekenen, begrijpend lezen, planmatig werken en meten/wegen zonder dat ze door hebben ze dat ze leren. Het doel is om voor deze leerlingen de schoolse vaardigheden te verbeteren. We werken aan een juiste ‘mindset’ om tot leren te komen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van leren op een praktische manier waardoor de leerlingen plezier in school houden.

 

Sinds dit schooljaar is het Doelab gestart op de Rosa Boekdrukker.

 

Het Doelab werkt vanuit de visie van Carol Dweck, John Hattie en James Nottingham (growth mindset/visible learning/leerkuil) terwijl de leerlingen praktisch leren.

De lessen zijn wekelijks en duren anderhalf uur. In groepjes van 6 leerlingen werken leerkracht en leerlingen aan vier doelen terwijl er praktisch geleerd wordt. Het Doelab werkt vanuit leervaardigheden die leerlingen kunnen inzetten als het lastig wordt. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijk leerdoel. Het Doelab streeft naar een samenwerking met de groepsleerkracht zodat de leerlingen in de klas verder werken aan hun persoonlijk leerdoel en de leervaardigheden inzetten binnen de lessen in de klas.

Op deze manier komt er een transfer van de groeitaal die in het Doelab gebruikt wordt en voor alle kinderen op school zorgt voor een positieve leeromgeving. Waardoor er meer focus komt op het proces van leren en de manier hoe, waardoor kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nieuwsberichten


Vacature: Leerkracht unit 2

Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker in Amsterdam-West zoekt per direct een
leerkracht voor unit 2 (leerjaar 5 t/m 8). De Rosa Boekdrukker is een kleurrijke buurtschool waar alle leerlingen hun eigen unieke leerlijn volgen. Je geeft les van niveau groep 5 tot en met niveau groep 8. Sta jij open voor deze uitdaging? Lees hier dan de volledige vacature en neem snel contact op!

Vacatures