/

Welkom bij Rosa Boekdrukker

De zeer gemengde leerlingenpopulatie, de aandacht voor talentontwikkeling en de innoverende manier van organisatie kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Vanuit een positief klimaat leren kinderen samenleven, ontwikkelen en samenwerken. De diversiteit is hierbij een grote kracht en het uitgangspunt; kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past.

 

Inschrijven


Rosadag 2022

Afgelopen vrijdag vierden we de geboortedag van onze naamgeefster, Rosa Boekdrukker, die op 13 november 1908 geboren werd. De leerlingenraad hield een speech over ons nieuwe motto: "Onze verschillen maken ons één". Daarnaast onthulde de stadsdeelvoorzitter mw. Ulichki ons nieuwe logo op de gevel. Tot slot werden vier groep 8-leerlingen gehuldigd als erfgoeddrager voor het project "Oorlog in mijn buurt". Het was een bijzondere en feestelijke dag!

Over Rosa Boekdrukker


Start Doelab

Sinds dit schooljaar is het Doelab gestart op de Rosa Boekdrukker. Het Doelab werkt vanuit de visie van Carol Dweck, John Hattie en James Nottingham (growth mindset/visible learning/leerkuil) terwijl de leerlingen praktisch leren. De lessen zijn wekelijks en duren anderhalf uur. In groepjes van 6 leerlingen werken leerkracht en leerlingen aan vier doelen terwijl er praktisch geleerd wordt. Het Doelab werkt vanuit leervaardigheden die leerlingen kunnen inzetten als het lastig wordt. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijk leerdoel. Het Doelab streeft naar een samenwerking met de groepsleerkracht zodat de leerlingen in de klas verder werken aan hun persoonlijk leerdoel en de leervaardigheden inzetten binnen de lessen in de klas.

Op deze manier komt er een transfer van de groeitaal die in het Doelab gebruikt wordt en voor alle kinderen op school zorgt voor een positieve leeromgeving. Waardoor er meer focus komt op het proces van leren en de manier hoe, waardoor kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Boekdrukkertjes


Kinderboekenweek 2022

Op 5 t/m 16 oktober 2022 is de jaarlijkse Kinderboekenweek, het thema is dit jaar Gi-ga-groen. Vrijdag 7 oktober hebben we met de gehele school de Kinderboekenweek feestelijk geopend op het schoolplein. Op het plein werd de Gi-ga-groen dans door alle leerlingen uitgevoerd onder begeleiding van onze dansjuf, tijdens de danslessen hebben alle kinderen de dans geoefend. Alle juffen en meesters en sommige kinderen waren verkleed in het groen afgelopen vrijdag.

Op woensdag 12 oktober is er met behulp van ouders en leerkrachten een speurtocht georganiseerd in het Erasmuspark voor alle groepen. In kleine groepjes hebben de kinderen na het uitvoeren van opdrachten letters verzameld die uiteindelijk een woord of zin vormden met de oplossing. Op vrijdag 14 oktober werd de Kinderboekenweek 2022 afgesloten met de boekenmarkt. Iedere leerling kreeg één waardebon om daarmee een boek uit te zoeken. 

Nieuws