/

Welkom bij Rosa Boekdrukker

De zeer gemengde leerlingenpopulatie, de aandacht voor talentontwikkeling en de innoverende manier van organisatie kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Vanuit een positief klimaat leren kinderen samenleven, ontwikkelen en samenwerken. De diversiteit is hierbij een grote kracht en het uitgangspunt; kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past.

 

Inschrijven


Rosa Boekdrukker 30 jaar!

Op 13 november, de verjaardag van onze naamgeefster Rosa Boekdrukker. vierden we het  30-jarig bestaan van onze school. De school is 30 jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Pionier en de Mercatorschool. De kleindochter van Rosa Boekdrukker, Michal Wolffs Zvi en de bestuurder van AWBR, Theo Hooghiemstra waren aanwezig bij de ceremonie. Het bestuur van stadsdeel West schonk onze fantastische school een "boom der culturen".

 

 

Nieuws


Oudertevredenheid: 8,7!

De ouders van de leerlingen van de Rosa Boekdrukker geven de school een 8,7. Dit blijkt uit de resultaten van de oudertevredenheidsenquête die vandaag zijn verschenen. Dit is een enorme stijging sinds de vorige meting twee jaar geleden. Toen gaven de ouders de school een 6,8. Sindsdien hebben we als team geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van ons onderwijs. Reden om dit te vieren onder het genot van taart!

Team


Per direct gezocht: IB'er voor Unit II (groep 5-8)

We zijn op zoek naar een collega die:

· ervaring heeft in de bovenbouw;

· in nauwe samenwerking werkt aan een optimale zorgstructuur;

· groeps- en leerlingbesprekingen leidt en gerichte observaties in de groepen uitvoert;

· kennis en ervaring heeft met het ontwikkelen van beleid en een professionele cultuur;

· kennis en ervaring heeft met het werken met ParnasSys en Leerling in Beeld (referentielijnen);

· zich in zet om ouders bij het onderwijs te betrekken;

· beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

· het werken in units kan ondersteunen en/of zich hierin wil verdiepen;

Vacatures