/

Welkom bij Rosa Boekdrukker

De zeer gemengde leerlingenpopulatie, de aandacht voor talentontwikkeling en de innoverende manier van organisatie kenmerkt de Rosa Boekdrukker. Vanuit een positief klimaat leren kinderen samenleven, ontwikkelen en samenwerken. De diversiteit is hierbij een grote kracht en het uitgangspunt; kinderen vormen samen een unit en werken afwisselend in een divers samengestelde stamgroep of krijgen les in instructiegroepen op het niveau dat bij hen past.

 

Inschrijven


Start schooljaar 2022/2023

Wat fijn om u en de leerlingen weer te mogen begroeten op school! We hebben als team hard gewerkt om voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan. Net als ieder jaar zijn de vloeren geboend in de zomervakantie. We hebben de lokalen opnieuw ingericht. Daarbij hebben de groepen 1/2 nieuw meubilair en nieuwe keukentjes gekregen. Naast inrichten hebben de leerkrachten zich natuurlijk ook inhoudelijk voorbereid. Zo zijn er planningen gemaakt en onderlinge werkafspraken. Ook hebben de leerkrachten zich voorbereid op lessen. We hebben dit jaar, zoals reeds aangekondigd, een nieuwe rekenmethode (Getal & Ruimte) in de groepen 3 t/m 8 en een vernieuwde versie van onze methode studievaardigheden (Blits) vanaf groep 6.

Tot slot hebben we afgelopen woensdag ook een teamdag gehad. Deze dag stond in het teken van (inhoudelijke) verbinding. We hebben elkaar geïnspireerd door onze persoonlijke drijfveren voor het onderwijs te delen. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar waar we goed in zijn en wat verbeterpunten zijn. Op basis hiervan gaan we dit jaar verder met de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. We zullen u uiteraard hiervan op de hoogte houden. We kijken uit naar een mooi en leerzaam schooljaar!

Boekdrukkertjes


Onze school is gezond!

De Rosa Boekdrukker heeft opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

We hebben afspraken over wat we op school eten en drinken. We drinken water, melk of thee, eten om 10 uur groente of fruit en we lunchen en trakteren gezond. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Wij laten onze leerlingen op de Rosa Boekdrukker kennismaken met verschillende soorten sporten in de pauze, na schooltijd en tijdens gym door onze gymdocent. Daarnaast laten we onze kinderen veel bewegen tijdens pauzes op onze uitnodigende schoolpleinen en we nemen deel aan of organiseren sportevenementen.

Nieuwsberichten


Vacature: Leerkracht unit 2

Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker in Amsterdam-West zoekt per direct een
leerkracht voor unit 2 (leerjaar 5 t/m 8). De Rosa Boekdrukker is een kleurrijke buurtschool waar alle leerlingen hun eigen unieke leerlijn volgen. Je geeft les van niveau groep 5 tot en met niveau groep 8. Sta jij open voor deze uitdaging? Lees hier dan de volledige vacature en neem snel contact op!

Vacatures