Unitonderwijs

Op de Rosa Boekdrukker werken we sinds 2017-2018 met unitonderwijs. Door gebruik te maken van units kunnen wij onze leerlingen beter passend onderwijs bieden: leerlingen die extra hulp nodig hebben en leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben, kunnen beter worden bediend.

 

Ons team van leraren verzorgt, in samenwerking met onderwijsassistenten en vakspecialisten, het onderwijs aan een grote groep leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Wij werken met twee units. Unit 1 bestaat uit leerjaar 1/2 en 3/4. Unit 2 bestaat uit leerjaar 5/6 en 7/8. Iedere unit is onderverdeeld in meerdere stamgroepen en binnen de units coacht elke leraar zijn eigen stamgroep. In de stamgroep zitten leerlingen uit de verschillende leerjaren bij elkaar. In de stamgroepen krijgen de leerlingen de beeldende vorming-lessen, de gymlessen, lessen over gedragsverwachtingen en andere groepsactiviteiten.De dagopening en dagsluiting vindt altijd plaats in de stamgroep. Leerlingen krijgen bij de cognitieve vakken instructie op hun eigen niveau en gaan vervolgens onder begeleiding van een leerkracht zelfstandig aan het werk. De leerlingen werken met een weektaak waarop zij kunnen zien wanneer ze instructie krijgen en wat ze moeten doen.

 

Door het unitonderwijs kan de Rosa Boekdrukker gemakkelijker aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leerlingen op scholen met unitonderwijs meer metacognitieve vaardigheden en meer eigenaarschap voor hun leerproces ontwikkelen.