Ouderraad

De ouderraad organiseert diverse activiteiten voor de kinderen. Denk aan Sinterklaasviering, het Paasontbijt, Sint Maarten, de jaarlijkse kinderdisco en de eindejaarspicknick in het Erasmuspark.

 

De ouderraad beheert de ouderbijdragen waarmee deze activiteiten worden gefinancierd en is ook een klankbordgroep voor de ouders van de Rosa Boekdrukker.

De ouderraad vergadert circa zes keer per jaar. Heb je ideeën voor activiteiten of interesse om deel te nemen aan de ouderraad? Stuur een mail naar or@rosaboekdrukker.nl of spreek een van ons aan op het schoolplein!