Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt verschillende beleidsbeslissingen binnen de school. Zij heeft op belangrijke beleidsterreinen advies- en/of instemmingsrecht. De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ieder jaar stelt de MR een jaarverslag op. Onze medezeggenschapsraad vergadert per schooljaar acht keer. Na elke vergadering lees je in het Boekdrukkertje een kort verslag.

 

De medezeggenschapsraad van de Rosa Boekdrukker bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen personeelsleden. De leden van de MR in 2020-2021 zijn: Nicole (voorzitter en moeder van Jah-Milliah 8B en Jah-Icha 6A), Noortje (moeder van Britta VO en Toby 7B) en Debora (moeder van Jonathan 4D), Corrie (leerkracht unit 2), Josine (leerkracht unit 1) en Marlieke (leerkracht unit 2).

 

Je kunt ons met vragen altijd aanspreken op het schoolplein. Zie je ons niet, dan kun je de MR ook bereiken per mail (mr@rosaboekdrukker.nl). De mailbox van de MR wordt één keer per week gelezen.

Hier kunt u belangrijke documenten van de MR vinden:

 

Jaarverslag 2020-2021

Vergaderdata 2021-2022