Doelab en Mini denklab

Doelab

Redactiesommen saai? Begrijpend lezen stom?
Vorig jaar zijn we gestart met het Doelab op de Rosa Boekdrukker. In het Doelab leer je hetzelfde maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. Kinderen leren rekenen, begrijpend lezen, planmatig werken en meten/wegen zonder dat ze door hebben ze dat ze leren.

 

Het doel is om voor deze leerlingen de schoolse vaardigheden te verbeteren. We werken aan een juiste ‘mindset’ om tot leren te komen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van leren op een praktische manier waardoor de leerlingen plezier in school houden.

 

  

 

 

Mini Denklab
Op onze school is een Mini Denklab aanwezig voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
In het Mini Denklab krijgen ongeveer 25 leerlingen uit groep 3 tot en met 8, één keer per week één uur, gespecialiseerd onderwijs op maat en is er gelegenheid om met ontwikkelingsgelijken om te gaan.

 

De domeinen die aan bod komen zijn: 

  • Leren leren (leren, plannen, evalueren en reflecteren) 
  • Leren denken (kritisch en creatief) 
  • Leren leven (samenwerken en overleggen, omgaan met falen) 

Al deze vaardigheden samen vallen onder 21st Century Skills, die de leerling voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. 

De betrokken intern begeleider(IB) en de Mini Denklab-deskundige (Odette Savenije) zullen samen bespreken of de leerling geplaatst kan worden. Odette heeft informatief contact met de ouders van de leerlingen aan het begin van het schooljaar waarin de werkwijze en de doelen van het Mini Denklab uitgelegd worden. Drie keer per jaar wordt met de leerkracht en de interne begeleider geëvalueerd hoe de ontwikkeling van de leerling is geweest en of het zinvol is de leerling de volgende periode opnieuw in het Mini Denklab te plaatsen.