In de media

Een overzicht met berichten over onze school, leerlingen en leerkrachten uit de media.

OBS Rosa Boekdrukker viert 30ste verjaardag met eigen boek

Door redactie De Westkrant -

De (groot)ouders van leerlingen van de Rosa Boekdrukkerschool in De Baarsjes komen uit 35 landen. Om de 30ste verjaardag van deze gemengde school te vieren, verschijnt er op 5 juli een boekje over de geschiedenis van de school. De directeur roept oud-leerlingen op een bijdrage te leveren.

 

Eerder schreven we dat de leerlingen van basisschool Rosa Boekdrukker in de Vancouverstraat de eerste prijs wonnen na de expositie van kunstwerken uit plastic afval op het Bos en Lommerplein. Op 13 november waren de leerlingen weer in jubelstemming. Die datum is de geboortedag van de naamgeefster, waarvan het portret aan de schoolgevel prijkt. Elk jaar wordt op deze ‘Rosadag’ stilgestaan bij de diversiteit aan leerlingen, waarvan de (groot)ouders afkomstig zijn uit 35 landen.

 

Afspiegeling buurt
‘Onze verschillen maken ons één’ is het motto van de school in De Baarsjes, die ontstaan is uit een fusie van basisschool De Pionier en basisschool Mercator. De school bestond aanvankelijk vooral uit leerlingen van Marokkaanse en Turkse afkomst. In 2009 ontstond een ouderinitiatief om tot een meer gemengde school te komen. “Belangrijkste reden was een buurtschool te creëren waar kinderen dicht bij huis naar school konden en zo ook gemakkelijk met klasgenootjes konden afspreken”, legt directeur Stefan Koytek uit. “Daarnaast is het ook logisch dat de school een afspiegeling vormt van de buurt en biedt de gemengde school het voordeel dat de kinderen heel veel leren van elkaars culturen.”

 

Jubileumboek: oproep
Ter ere van de 30ste verjaardag komt er een boek over de geschiedenis van de school. Dit jubilieumboek zal op 5 juli, tijdens het Rosafestival, verschijnen. In het boek zullen onder anderen oud-leerlingen met foto en hun beroep worden opgenomen. Om zo veel mogelijk oud-leerlingen in het boek op te kunnen nemen, roept de directeur hen op zich te melden.

 

Rolmodellen
“We zijn op zoek naar die mensen die hier op school zaten; om te horen wat ze zijn geworden. Zo kunnen zij rolmodellen zijn voor onze huidige en toekomstige leerlingen. En sowieso is het leuk voor de school, waar sommige leerkrachten al tientallen jaren werken, te weten waar de leerlingen van toen terecht zijn gekomen.” Oud-leerlingen kunnen hun reactie mailen naar directie@rosaboekdrukker.nl. De school wil hun foto en de uitleg over wat ze na school zijn gaan doen graag vóór 24 mei ontvangen.

https://www.dewestkrant.nl/obs-rosa-boekdrukker-viert-30ste-verjaardag-met-eigen-boek/