Buitenschoolse opvang

Onze leerlingen van de Rosa Boekdrukker gaan onder andere naar de volgende BSO's:

- Pionier (AKROS)
- Levantjes
- Partou
- Impuls
- Small Ones

 

Fier BSO+
Fier biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte. Bij Fier is elk kind welkom dat gebaat is bij extra ondersteuning, structuur en aandacht. Dit kan voortkomen uit een (gedrags-) stoornis, zoals autisme, ADHD of een taalontwikkelingsstoornis. Maar ook kinderen met een motorische, neurologische of andere oorzaak kunnen gebaat zijn bij een gespecialiseerde BSO. Extra aandacht, extra plezier en extra begrip!
- Fier