Jaarplanning

Schooljaar 2023-2024

 

4 september 2023 

Start nieuw schooljaar 

18 t/m 21 september 20223

Kennismakingsgesprekken 

22 september 2023 

Schoolreisje groep 5 t/m 8 

26 september 2023 

Schoolreisje groep 1 t/m 4 

28 september 2023 

Ouderavond 

23 t/m 27 oktober 2023 

Herfstvakantie 

6 en 7 november 2023 

Studiedag: alle leerlingen vrij 

14 november 2023 

Informatie-avond groep 8 

20 t/m 24 november 2023 

Voortgangsgesprekken 

5 december 2023 

Sinterklaasfeest: continurooster  

21 december 2023 

Kerstdiner 

22 december 2023 

Alle leerlingen vanaf 12:00 vrij 

25 december 2023 t/m 7 januari 2024 

Kerstvakantie 

9 en 12 februari 2024 

Studiedag: alle leerlingen vrij 

19 t/m 23 februari 2024 

Voorjaarsvakantie 

26 februari t/m 1 maart 2024 

Rapportgesprekken 

20 maart 2024 

Studiedag: alle leerlingen vrij 

1 april 2024 

2e Paasdag 

26 april 2024 

Koningsspelen 

29 april t/m 12 mei 2024 

Meivakantie 

20 mei 2024 

2e Pinksterdag 

21 en 24 juni 2024 

Studiedagen: alle leerlingen vrij 

3 juli t/m 10 juli 2024 

Rapportgesprekken 

11 juli 2024 

Afscheidsavond groep 8 

21 juli 2024 

Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij 

22 juli t/m 1 september 2024

Zomervakantie