Ziekte

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan, dient u dit zo snel mogelijk en in ieder geval voor 8:30 uur te melden. Dit kan telefonisch, door even langs te komen, door een absentiemelding in Parro te doen of door een briefje aan een broertje of zusje mee te geven.

 

Wanneer een kind niet op school is en er geen bericht is ontvangen, wordt er contact opgenomen. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Ook is het van belang dat uw kind op tijd komt. 

 

Protocol verzuim