Mini denklab

Op onze school is een Mini Denklab aanwezig voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In het Mini Denklab krijgen ongeveer 25 leerlingen uit groep 3 tot en met 8, één keer per week één uur, gespecialiseerd onderwijs op maat en is er gelegenheid om met ontwikkelingsgelijken om te gaan.

 

De domeinen die aan bod komen zijn: 

  • Leren leren (leren, plannen, evalueren en reflecteren) 
  • Leren denken (kritisch en creatief) 
  • Leren leven (samenwerken en overleggen, omgaan met falen) 

Al deze vaardigheden samen vallen onder 21st Century Skills, die de leerling voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. 

De betrokken intern begeleider(IB) en de Mini Denklab-deskundige (Odette Savenije) zullen samen bespreken of de leerling geplaatst kan worden. Odette heeft informatief contact met de ouders van de leerlingen aan het begin van het schooljaar waarin de werkwijze en de doelen van het Mini Denklab uitgelegd worden. Drie keer per jaar wordt met de leerkracht en de interne begeleider geëvalueerd hoe de ontwikkeling van de leerling is geweest en of het zinvol is de leerling de volgende periode opnieuw in het Mini Denklab te plaatsen.