Nieuws

31 augustus 2022

Start van het nieuwe schooljaar 2022/2023

Wat fijn om u en de leerlingen weer te mogen begroeten op school! We hebben als team hard gewerkt om voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan. Net als ieder jaar zijn de vloeren geboend in de zomervakantie. We hebben de lokalen opnieuw ingericht. Daarbij hebben de groepen 1/2 nieuw meubilair en nieuwe keukentjes gekregen. Naast inrichten hebben de leerkrachten zich natuurlijk ook inhoudelijk voorbereid. Zo zijn er planningen gemaakt en onderlinge werkafspraken. Ook hebben de leerkrachten zich voorbereid op lessen. We hebben dit jaar, zoals reeds aangekondigd, een nieuwe rekenmethode (Getal & Ruimte) in de groepen 3 t/m 8 en een vernieuwde versie van onze methode studievaardigheden (Blits) vanaf groep 6.

Preview foto
Tot slot hebben we afgelopen woensdag ook een teamdag gehad. Deze dag stond in het teken van (inhoudelijke) verbinding. We hebben elkaar geïnspireerd door onze persoonlijke drijfveren voor het onderwijs te delen. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar waar we goed in zijn en wat verbeterpunten zijn. Op basis hiervan gaan we dit jaar verder met de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. We zullen u uiteraard hiervan op de hoogte houden. We kijken uit naar een mooi en leerzaam schooljaar!