Nieuws

20 september 2022

Start Doelab

Redactiesommen saai? Begrijpend lezen stom?

In het Doelab leer je hetzelfde maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. Kinderen leren rekenen, begrijpend lezen, planmatig werken en meten/wegen zonder dat ze door hebben ze dat ze leren.

Het doel is om voor deze leerlingen de schoolse vaardigheden te verbeteren. We werken aan een juiste ‘mindset’ om tot leren te komen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van leren op een praktische manier waardoor de leerlingen plezier in school houden.


Preview foto
Sinds dit schooljaar is het Doelab gestart op de Rosa Boekdrukker.

Het Doelab werkt vanuit de visie van Carol Dweck, John Hattie en James Nottingham (growth mindset/visible learning/leerkuil) terwijl de leerlingen praktisch leren.

De lessen zijn wekelijks en duren anderhalf uur. In groepjes van 6 leerlingen werken leerkracht en leerlingen aan vier doelen terwijl er praktisch geleerd wordt. Het Doelab werkt vanuit leervaardigheden die leerlingen kunnen inzetten als het lastig wordt. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijk leerdoel. Het Doelab streeft naar een samenwerking met de groepsleerkracht zodat de leerlingen in de klas verder werken aan hun persoonlijk leerdoel en de leervaardigheden inzetten binnen de lessen in de klas.

Op deze manier komt er een transfer van de groeitaal die in het Doelab gebruikt wordt en voor alle kinderen op school zorgt voor een positieve leeromgeving. Waardoor er meer focus komt op het proces van leren en de manier hoe, waardoor kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.