Inschrijven

Een rondleiding op school
Als uw kind twee jaar is geworden, kunt u hem of haar bij ons inschrijven. Wij vinden het prettig als het tijdens de rondleidingen niet te druk is en vragen u daarom om een afspraak te maken voor een rondleiding. Bel daarvoor met 020 6128000.

Wij organiseren regelmatig rondleidingen door de school. Deze beginnen om 9 uur ’s ochtends. U vindt de data hier.

 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het

 

voorkeursformulier voor de basisschool

 

en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorkeursformulier basisschool 2021-2022

 

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl

 

het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een

   

  bewijs van registratie.

Controleer dit

 

bewijs van registratie

 

en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie

 

schriftelijke bewijsstukken

 

te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: 

 

bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een

 

adresbewijs

 

mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017

   

  11 maart 2021
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018

   

  10 juni 2021
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018

   

  10 november 2021


Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de

 

1e

 

voorkeur

 

gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 6. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e

 

voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e

   

  t/m 10e

   

  voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e

   

  t/m 10e

   

  voorkeur.
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

Op dit moment verwachten we dat er voor alle geregistreerde kinderen plaats is.

 

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

 

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de

 

helpdesk van het BBO

 

(de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of

 

toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl

 

vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

In onderstaande folders vindt u de informatie nog eens op een rijtje.

Folder Naar de basisschool in schooljaar 2021-2022

Folder Starting primary school in school year 2021-2022